Behöver du en metall som leder värme och elektricitet bra och har hög korrosionsbeständighet? Aluminium kan även legeras till hög hållfasthet och bearbetas enligt de flesta kända metoder.

Aluminium

Vi erbjuder Aluminiumstång, plåt, band i ett otal legeringar och format enligt nedan. Har du speciella önskemål, kontakta oss för en lösning!

aluminium blad

Produkter

Aluminium stång

Invex metall stång

Beteckning

2007/2030

2033 (Pb≤0,05%)

2011

5754

5083

6026LF

6082

7050

7075

Dimensioner

20-100mm

5-250mm

20-65mm

≤200 mm

≤200 mm

6-250 mm

≤450 mm

≤400 mm

≤400 mm

Aluminium plåt & band

Invex metall plåt

Beteckning

1050

Tjocklek

0,5-60 mm

Egenskaper

Renaluminium

2024 (blank/Clad)

0,5-101,6 mm

Flyglegering. Även pläterad.

5754 (blank,durk)

0,5-5,0 mm

Korrosionsbeständig. Bra hållfasthet

5083

1-200 mm

Lik 5754 men bättre hållfasthet

6082

1-150 mm

Härdbar, allroundlegering. Hållfast.

7020

2-100 mm

Höghållfast legering

7050

25,4-152,4 mm

Mycket hållfast flyglegering

7075

20-152 mm

Mycket höghållfast legering

7475

12,7-101,6 mm

Serier

Legeringar Aluminium

Grupp 1 - icke härdbara

Beteckning

1050
Al99,5

Används inom

ENAW 1050 – Olegerad aluminium med låga hållfasthetsvärden och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning och lämpar sig för ytbehandling. Goda korrosionsegenskaper, är repkänslig, har ett brett användningsområde.
Den innehåller 99,5% aluminium, och produceras i plåt främst i tjocklek från 0,5 mm – 6 mm. Finns även i rundstång, dock ngt ovanlig.

1200
Al 99,0

Olegerad aluminium, goda korrosionsegenskaper, god formbarhet.
Innehåller Al 99,0%

5754
AlMg3

En mycket vanlig plåtlegering. Den är saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) och har en medelgod hållfasthet. God svetsbarhet och medelgod för anodisering.

5083
Almg4,5 Mn0,7

Hög hållfasthet. Goda korrosionsegenskaper. Används huvudsakligen inom marina sektorn.

Grupp 2 - härdbara

2007
AlCu4PbMgMn

En aluminiumlegering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2011 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämpligt för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet.

2011
AlCu6BiPb

En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och dess egenskaper. Det är enkortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämplig försvetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet.

2017
AlCu4MgSi

En legering med hög kopparhalt. Det är en kortspånig legering, lämplig för bearbetning.
Legeringen har lågkorrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Den är inte lämplig fördekorativ anodisering.

2033LF
AlCu4Mg

En legering med max 0,1% bly. Svarvlegering. Bra hållfasthet. Nästan blyfri. I övrigt som 2024.

4032
AlSiCuMgNi

Legeringen har hög slitstyrka och hållfasthet, är svetsbar, korrosionsbeständig, går utmärkt att bearbeta.

6026

Legeringen har liknande egenskaper som EN AW-6082 men är lättare att bearbeta då den är kortspånig. Medelgoda svets-, korrosions- och anodiseringsegenskaper.

6026LF
AlMgSiPbLF

Max 0,1 % bly. Svarvlegering. Bra hållfasthet. Nästan blyfri. Bra korrosionsbeständighet. Den mest använda svarvlegeringen.

6061
AlMg1SiCu

Lämpar sig för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning.

6082
AlSi1MgMn

Har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras.

7010
AlZn6,2MgCuZr

En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering.

7020
AlZn4,5Mg1

En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte anodisering. Bättre svetsbarhet än övriga legeringar i 7000 serien.

Flyglegeringar

2024
AlCu4Mg1

En legering med hög hållfasthet. Måttlig korrosionsbeständighet. Används inom försvarsindustrin. Flygindustrin.

2014
AlCu4SiMg

En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och EN AW-2011 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Används vanligen inom flyg- och försvarsindustrin.

7075
AlZnMgCu1,5

En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering.

7050
AlZn6,2MgCuZr

Flygkvalitet, högpresterande legering, står emot spänningskorrosion.

7475
AlZn5,5MgCu

Legeringen har flygkvalitet och hög hållfasthet. Måttligt korrosionsbeständig. Används inom flyg och försvar.

Tillstånd

F   –  Fabrikationstillstånd (inga gränsvärden för mekaniska egenskaper angivna)

O  –  Glödgat- Produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd.

O1 – Värmebehandlat vid ungefär samma tid och temperatur som krävs för upplösningsbehandling och långsamt kylt till rumstemperatur (tidigare betecknat T41).

H12 – Hårdbearbetat- ¼ hårt

H14 – Hårdbearbetat – ½ hårt

H16 – Hårdbearbetat- ¾ hårt

H18 – Hårdbearbetat – 4/4 hårt (helhårt)

H19 – Hårdbearbetat – extra hårt

Hxx4 – Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd.

Hxx5 – Hårdbearbetat, gäller svetsade rör.

H111 – Glödgat och lätt kallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing.

H112 – Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetat eller efter en begränsad kallbearbetning (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta).

H116 – Avser aluminium-magnesium-legeringar med en magnesiumhalt av 4% eller högre för vilka gränser för
mekaniska egenskaper och skikt-korrosionshärdighet finns fastställda.

H22 – Hårdbearbetat och anlöpt – ¼ hårt

H24 – Hårdbearbetat och anlöpt – ¾ hårt

H26 – Hårdbearbetat och anlöpt – ¾ hårt

H28 – Hårdbearbetat och anlöpt – 4/4 hårt (helhårt)

H32 – Hårdbearbetat och stabiliserat – ¼ hårt

H34 – Hårdbearbetat och stabiliserat – ½ hårt

H36 – Hårdbearbetat och stabiliserat – ¾ hårt

H38 – Hårdbearbetat och stabiliserat – 4/4 hårt (helhårt)

H42 – Hårdbearbetat och lackerat – ¼ hårt

H44 – Hårdbearbetat och lackerat – ½ hårt

H46 – Hårdbearbetat och lackerat – ¾ hårt

H48 – Hårdbearbetat och lackerat – 4/4 hårt (helhårt)

W – Upplösningsbehandlat (instabilt tillstånd). Tiden för kallåldring (W 2h…) kan också föreskrivas.

T3 – Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat.

T4 – Upplösningsbehandlat och kallåldrat.

T42 – Upplösningsbehandlat och kallåldrat. Avser provmaterial som värmebehandlats från glödgat eller F-tillstånd, eller produkter som av kunden värmebehandlats från valfritt tillstånd.

T451 – Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning an angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6mm, 1,5% till 3% för plåt 6mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång. 1% till 5% för fri-eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T6 – Upplösningsbehandlat och varmåldrat.

T651 – Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (Kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6mm, 1,5% till 3% för plåt 6mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång. 1% till %5 för fri-eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T6510 – Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5 % till 3% för dragna rör) och därefter varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T6511 – Samma som T6510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser.

T7 – Uplösningsbehandlat och överåldrat.

T7351 – Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1,5 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och därefter överåldrat för att ge bästa spännings- och korrosionshärdighet. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T76510 – Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5 % till 3% för dragna rör) och sedan överåldrat för att uppnå bra skiktkorrosionshärdighet. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T76511 – Samma som T76510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser.

T8 – Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat.

Kontakta oss för mer information och offert!

KONTAKT
INVEX AB
Ruskvädersgatan 10A
418 34  Göteborg
031-57 77 90
[email protected]