Kvalitet och miljö

Vi på Invex fokuserar på långsiktigthet. Vi tycker att det är bra att det ställs hårdare miljökrav på oss företag. Alla har ett ansvar för vår gemensamma framtid och dessutom ser vi en ökad medvetenhet om dessa frågor hos kunderna när det gäller materialvalen.

Invex inriktar sig på produktutveckling, materialhantering och transporter med tonvikt på konsekvenserna för miljön. Vi deltar aktivt i våra kunders produktutveckling genom att erbjuda alternativa material och konstruktionslösningar med mindre påverkan på miljön. Genom bättre materialutnyttjande och effektivare produktion kan en ökad verkningsgrad uppnås vilket ytterligare minskar miljöpåverkan. Vi har under en lång tid arbetat med att höja kvalitén och ständigt minska vår miljöpåverkan.

Environment
Bureau Veritas logo

Certifierat

Ett avgörande steg togs när vi anslöt oss till kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Därefter gick vi ett steg vidare med miljöledningssystemet ISO 14001. Att ständigt följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör verksamheten, är mycket viktigt för oss. Målet är en helhetssyn där miljö, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och teknik sammanvägs.

Invex är certifierade av Bureau Veritas enligt kvalitet 9001 samt miljö 14001. Vi är med i Achilles, inköpsmodul mot Offshore Industrin. Arbete pågår också för certifiering enligt AS 9120 för Aerospace Industrin.

 

Länkar certifikat:

SS-EN ISO 14001:2015
SS-EN ISO 9001:2015
Annex

KONTAKT
INVEX AB
Ruskvädersgatan 10A
418 34  Göteborg
031-57 77 90
[email protected]