Kompetens

Från specialistuppdrag till helhetsåtaganden

Med bred erfarenhet ifrån specialiserade branscher erbjuder vi allt från teknisk support till ett brett sortiment av produkter från världens ledande producenter av metaller. Vi är din ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin; halvfabrikat i aluminium, titan, specialkvaliteter i rostfritt och stål.

Vi har i dag en omfattande kompetensbank när det handlar om materialkunskap. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunnande som specialist inom våra utvalda branscher. Genom att tidigt i utvecklingsprojekten ta hänsyn till produktionstekniska aspekter, undviks misstag som annars får projekten att tappa tid och överskrida sin budget. Dessutom kan produktionen av de nya produkterna snabbare standardiseras, vilket får ner enhetskostnaderna på en förvånande kort tid.

Snabb feedback

Vår företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet, något som underbyggs av en platt och snabbfotad organisation. God affärsetik och långsiktiga, förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med externa parter. Den platta organisationen med korta beslutsvägar och decentraliserat ansvar ger god marknadskännedom och en närhet till våra kunder.

En förutsättning och ett krav för modern tillverkningsindustri har de senaste åren varit ett utvidgat samarbete, en utökad integration och ett större ömsesidigt åtagande mellan företag längs hela förädlingskedjan. Dessa utökade samarbeten, där affärsrelationer mer påminner om partnerskap, passar oss. Vi har i många år arbetat mycket nära våra kunder genom hela produktlivsprocessen. Från produktutveckling, produktionsberedning och produktionsteknik till specialanpassade leveranssystem.

Vi är en partner för lönsamma, framgångsrika affärer och hög servicegrad.

Dokumentation

Med dokumentation och spårbarhet genom hela kedjan har vi full kontroll på processerna från order till leverans. Vi kan spåra ordern genom hela kedjan och ge korrekt och tillförlitlig information till dig som kund.

Det krävs god spårbarhet i produktion för att uppfylla såväl myndigheters som kunders krav. Utöver det finns det också ekonomiska aspekter på spårbarhet. Sänkta kostnader för defekta produkter, felaktiga leveranser och annulleringar är några exempel på fördelar med en väl fungerande spårbarhet.

Vi fokuserar på optimering av material

Kunskap och service är två av våra viktigaste ord för att kunna ge dig som kund en så bra slutprodukt som möjligt i slutändan. Genom vårt stora kontaktnät kan vi ta fram de flesta material och utföranden för dig som kund.

Vi utgår från vårt lager, men det vi inte har hemma har vi möjlighet att få hem inom rimlig tid. Vi vet vad service är och sätter dig som kund i fokus. Vår service ger dig som kund kostnadsbesparingar samt säkra leveranser.

Vilken metall är du på jakt efter?
Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att göra ditt projekt framgångsrikt.

KONTAKT
INVEX AB
Ruskvädersgatan 10A
418 34  Göteborg
031-57 77 90
[email protected]